Despre // About

mm1Curriculum vitae

Data şi locul naşterii: 26.05.1954, laşi
STUDII
1969-1973 – Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Octav Băncilă”, laşi
1977-1981 – Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Bucureşti, Pictură, clasa prof. Vasile Grigore
1981 -1990 designer în industria textilă
1992-1994 lector univ. Academia de Restaurare „Atheneum”, specialitatea cromatologie – desen
Expert acreditat de Ministerul Culturii şi Cultelor în domeniul Artă plastică modernă şi contemporană românească

EXPOZIŢII PERSONALE
1976 – Expoziţie de desene, laşi
1980 – Galeria „Amfiteatru”, Bucureşti
1986 – „Acuarelă, pastel, desen”, laşi
1993 – Galeria „Orizont”, Bucureşti
Galeria „Grall”, Roma, Italia
1994 – Centrul Cultural Internaţional Sinaia
1995 – „Die Christengemeinschaft”, Kassel, Gemania
1996 – Galeria „Orizont’, Bucureşti
– „Gemmeis”, pictură-obiect, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti
2000 – Centrul Cultural UNESCO, Buşteni
2001 – Accademia di Romania, Roma, Italia
2002 – Centrul Cultural Ceh, Bucureşti Ambasada României la Praga, Cehia
– „Pro Memoria”, Sinagoga Jubileum, Comunitatea Evreilor, Praga
– Centrul Cultural al Comunităţii Evreieşti, Bucureşti
– „Pro Memoria”, Muzeul Bibliei, Tel Aviv
– „Pro Memoria”, Galeria Primăriei Ashkelon, Israel
2004 – „Personaje din Commedia dell’Arte”, Istituto Romano di Cultura e Ricerca Umanistica, Veneţia, Italia
2006 – „Moi musicale”, Tergnier, Franţa
– „De la Nord la Sud”, Vienna Intemational Center, Austria
– „Locuri. De la Marea Nordului la Marea Sudului”, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Veneţia
– „Peisaje apropiate”, Centrul Zepter România, Bucureşti
2007 – „Armonii în albastru”, Hilton Club Bucureşti
2008 – „Un Balcic nocturn şi secret”, Galeria „Simeza”, Bucureşti
2009 – „CÂTZ”, Galeria de Artă a Municipiului Bucureşti
2009 – „Maeştri şi discipoli: Vasile Grigore, Marilena Murariu”, Hilton Club, Bucureşti
– „In proximitatea exoticului”, Galeria Academiei de Arte din Sofia, Bulgaria

EXPOZIŢII DE GRUP
1981 – Expoziţia naţională a tinerilor pictori, Bucureşti
1985 – Salonul Naţional de Grafică, Bucureşti
1986,1988,1991,1996 – Salonul Naţional de Pictură, Bucureşti
1986,1992,1994,1995,1998,2003 – Salonul Municipal de Pictură, Bucureşti
1987 – Salonul de toamnă. Sala Dalles, Bucureşti
1987,1988 – Expoziţia intemaţională „Miniatur Art”, Toronto, Canada
1993 – „Nudul”, Galeria „Galla”, Bucureşti
1994 – „Trei ipostaze ale spaţiului plastic”. Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti
Tabăra de la Nicula”, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca
1995 – „Dunărea în pictura românească”, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti şi Centrul CutturaI Român, Viena, Austria
1996 – „Grafica”, Sala „C.Brâncuşi”, Palatul Parlamentului, Bucureşti
1997 – „6 artişti români”. Suedia
– „Artă plastică românească”, Galeria „Samarkand”, Liban
– „Timpul în artă şi spaţiu”, Galeria „Chateauneuf”, Tours, Franţa
1998 – Chateau de la Bourdaisière, Montlouis, Indre et Loire, Franţa
– „Amitié Roumanie”, Fussy, Cher, Franţa
1999 – Expoziţie omagială Eminescu, Muzeul Literaturii, Bucureşti
2000 – „Femeia şi erotismul”, Muzeul de Artă, Tesalonic, Grecia
2001 – „Îngerii”, Montecatini, Veneţia, Roma, Pistoia, Italia
2002 – „Remember: Femeile artist de la Marea Neagră şi Marea Mediterană”, Galeria Asirom, Bucureşti
2004, 2005, 2006, 2008 – „Pictori de azi la Balcic”, Cercul Militar Naţional, Bucureşti
2006 – „Pictori de azi la Balcic”, Institutul Bancar Român, Bucureşti
– Salonul Naţional de Artă, Bucureşti
– „Bună dimineaţa, Balcani”, Muzeul Naţional Cotroceni
2007 – Maastricht, Olanda
– Târgul Internaţional de Artă, Romexpo, Bucureşti
– „Pictori de azi la Balcic”, Institutul Bancar Român, Bucureşti
– „Pictori de azi la Balcic” Muzeul de Artă Constanţa
– „Pictori de azi”, Institutul Bancar Român, Bucureşti
2008 – „O inimă cât o ţară”, Elite Art Club UNESCO
2009 – „Erosul verii”, Galeria Veroniki Art

BURSE Şl PREMII
1980 – Bursa de merit „Ion Andreescu” a Institutului de Arte Plastice, Bucureşti
1980 – Premiul II pentru pictură al revistei „Amfitearu”
1981 – Bursa de merit „Ion Andreescu” a Institutului de Arte Plastice, Bucureşti
1982 – Bursa de artă a Fundaţiei Sârghie
2001 – Premiul pentru carieră profesională al Asociaţiei F.A.P.T.E.
2004 – „Omul zilei” declarat de ziarul „Jurnalul Naţional”
2006 – Marele trofeu „Moi musical”, Tergnier, Franţa

TABERE DE CREAŢIE
1987 – Cozia-Călimăneşti
1994 – Vatra-Dornei, Suceava
Nicula, U.A.P. CIuj
2004,2005,2006,2007, Balcic, Bulgaria (Organizator)
2005 – Maribor-Pohorje, Slovenia

Lucrări ale artistei se găsesc în colecţii publice:
România: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Modernă Slatina, Muzeul Naţional Cotroceni Bucureşti
Israel: Muzeul Bibliei Tel Aviv Primăria din Ashkelon
Republica Cehă: Comunitatea Evreilor din Praga
Polonia: Centrul Zepter, Varşovia
Germania: Die Christengemeinschaft, Kassel
13 lucrări ale artistei, cu tema „Balcic”, figurează în filmul „Tinereţe fără tinereţe” de Fr. F. Coppola.
Colaborează cu Opera Naţională Bucureşti pentru scenografia operei „Casanova”
Lucrări ale artistei se găsesc în colecţii particulare din S.U.A., Suedia, Germania, Israel, Italia, Peru, Cipru
Apare în:
– „Dictionarul artistilor romani contemporani”, vol. 2, de A. Cebuc
– „Artisti din Moldova”, de V. Ciuca
– „Lexicon – pictori, sculptori, desenatori din Romania, secolul XV-XX”, de Mircea Deac
Este listata in „Who’s who”

Curriculum vitae

Date and place of birth: May 26,1954, lasi, Romania

STUDIES
1969-1973 – „Octav Bancila” Music and Fine Arts Highschool, lasi
1977-1981 – „Nicolae Grigorescu” Fine Arts Institute, Bucharest; Painting; professor Vasile Grigore
1981 -1990 designer in the textile industry
1992-1994 university lecturer at the „Atheneum” Restoration Academy Bucharest, speciality chromatology-drawing
Accredited expert of the Romanian Ministry of Culture in the field of contemporary and modern Romanian art

PERSONAL EXHIBITIONS
1976 – Drawing Exhibition, lasi
1980 – „Amfiteatru” Gallery, Bucharest
1986 – „Watercolour, Pastel, Drawing”, lasi
1993 – „Orizont” Gallery, Bucharest
„Grall” Gallery, Rome, Italy
1994 – International Culture Centre Sinaia
1995 – „Die Christengemeinschaft”, Kassel, Germania
1996 – „Orizont” Gallery, Bucharest
„Gemmeis”, object-painting, Cotroceni National Museum, Bucharest
2000 – UNESCO Culture Centre, Busteni
2001 – Accademia di Romania, Rome, Italy
2002 – Culture Centre of the Czech Republic, Bucharest
Romanian Embassy in Prague, Czech Republic
„Pro Memoria”, Jubileum Sinagogue, Jewish Community, Prague
Jewish Community Culture Centre, Bucharest
„Pro Memoria”, Bible Museum, Tel Aviv, Israel
„Pro Memoria”, Ashkelon City Hall Gallery, Israel
2004 – „Characters from the Commedia dell’Arte”, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Venice
2006 – „Moi musicale”, Tergnier France
„From the North to the South”, Vienna International Center Austria
„Places. From the North Sea to the South Sea”, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Venice
„Close Landscapes”, Zepter Certre Romania, Bucharest
2007 – „Harmonies in Blue”, Hilton Club Bucharest
2008 – „The Nocturnal, Secret Balcic”, „Simeza” Gallery, Bucharest
2009 – „CÂTZ”, Municipal Art Gallery Bucharest
2009 – „Masters and disciples: Vasile Grigore, Marilena Murariu”, Hilton Club, Bucharest

GROUP EXHIBITIONS:
1981 – National Exhibition of the Young Painters, Bucharest
1985 – National Graphic Arts Salon, Bucharest
1986,1988,1991,1996 – National Painting Salon, Bucharest
1986,1992,1994,1995,1998,2003 – Municipal Painting Salon, Bucharest
1987 – Autumn Salon, Dalles Hall, Bucharest
1987,1988 – Intemational Exhibition „Miniatur Art”, Toronto, Canada
1993 – „The Nude”, „Galla” Gallery, Bucharest
1994 – „Three Aspects of Plastic Space”, Cotroceni National Museum, Bucharest
„Nicula Art Camp”, Museum of Art, Cluj-Napoca
1995 – „The Danube in the Romanian Painting”, Cotroceni National Museum, Bucharest and Romanian Culture Centre, Vienna, Austria
1996 – „Graphic Art”, „C.Brancusi” Hall, The Palace of Parliament, Bucharest
1997 – „6 Romanian Artists”, Sweden
„Romanian Plastic Art”, „Samarkand” Gallery, Lebanon
„Time in Art and Space”, „Chateauneuf” Gallery, Tours, France
1998 – Chateau de la Bourdaisière, MontJouis, Indre et Loire, France
„Amitié Roumanie”, Fussy, Cher, France
1999 – Eminescu Memorial Exhibition, Museum of Literature, Bucharest
2000 – „The Woman and Erotism”, Museum of Art, Thessaloniki, Greece
2001 – „The Angels”, Montecatini, Venice, Rome, Pistoia, Italy
2002 – „Remember: Women-Artists from the Black Sea and the Mediterranean”, Asirom Gallery, Bucharest
2004,2005,2006, 2008 – „Painters of Today in Balcic”, National Military Centre, Bucharest
2006,2007 – „Painters of Today in Balcic”, Romanian Banking Institute, Bucharest
National Art Salon, Bucharest
„Good morning, Balkans!”, Cotroceni National Museum, Bucharest
2007 – Maastricht, Netherlands
Intemational Art Fair, Romexpo, Bucharest
„Painters of Today in Balcic”, Museum of Art, Constanta
„Painters of Today”, Romanian Banking Institute, Bucharest
2008 – „A heart big as country”, Elite Art Club UNESCO Bucharest
2009 – „Excitment of summer”, Veroniki Art Gallery Bucharest

AWARDS AND GRANTS
1980,1981 – „Ion Andreescu” Special Merits Scholarship, „Nicolae Grigorescu” Fine Arts Institute, Bucharest
1980 – Second Prize for Painting, „Amfiteatru” Magazine
1982 – The Art Scholarship of the Sarghie Foundation
2001 – The Professional Career Prize of the F.A.P.T.E. Association
2004 – „Man of the Day” prize awarded by the „Jurnalul National” Newspaper
2006 – „Moi musical” Grand Prize, Tergnier, France

RESIDENCIES, ART CAMPS
1987 – Cozia-Calimanesti
1994 – Vatra-Domei, Suceava Nicula, U.A.P. CIuj
2004, 2005, 2006, 2007, Balcic, Bulgaria (Organizer)
2005 – Maribor-Pohorje, Slovenia

Works in public collections:
Romania: Museum of Art Cluj-Napoca, Modern Art Museum Slatina, Cotroceni National Museum Bucharest
Israel: Bible Museum Tel Aviv, Ashkelon City Hall
Czech Republic: Jewish Community, Prague
Poland: Zepter Centre, Warsaw
Germany: Die Christengemeinschaft, Kassel
13 paintings with various Balcic subjects were used for the set decorations for the film „Youth Without Youth” by Fr. F. Coppola
Set decorations for the opera „Casanova” at the Bucharest National Opera.
Works in private collections: U.S.A., Sweden, Germany Israel, Italy, Peru, Cyprus